Asociación andaluza de diseño

AAD | Asociación Andaluza de Diseñadores

ADD traballa desde 1988 para visibilizar o valor do deseño na nosa sociedade, prestando especial atención aos seus efectos positivos na súa comunidade autónoma.


A actividade dos seus asociados en deseño de produto, deseño de comunicación, deseño de espazos, docencia do deseño e en todos os sectores relacionados co Deseño en Andalucía sitúaa en todos os escenarios que permiten a difusión da teoría e práctica do Deseño.

ADCV. Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana-b

ADCV | Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana

ADCV foi fundada en 1985 por profesionais do deseño industrial e gráfico.

Atende aos intereses profesionais dos seus membros, fomenta a súa integración no mundo laboral, dá a coñecer as súas actividades nos círculos empresariais e institucionais e promove os seus vínculos nacionais e internacionais co mundo do deseño.

AGA. Asociación de diseñadores de asturias-b

AGA | Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias

AGA nace o 21 de maio de 1990, co obxectivo principal de difundir e sensibilizar ao conxunto da sociedade (empresas, consumidores, ámbito educativo, institucións, etc.) sobre a importancia do seu colectivo profesional, polo menos tan necesaria como calquera outra disciplina laboral.

Transmitir que o deseño gráfico non é un gasto superfluo, é un investimento que facilita a comprensión, o coñecemento e a difusión das cousas, forma parte do cotián e do extraordinario. Poucas profesións teñen tanta presenza na vida cotiá como a nosa.

Cuenca Diseño

CUENCA DISEÑO | Asociación Provincial de Profesionales y Empresas de Diseño de Cuenca

Cuenca Diseño é o resultado da unión de propostas de todos os seus asociados e asociadas, que actualmente representan máis da metade dos deseñadores que desenvolven esta actividade en Cuenca. Créase coa finalidade de representar, xestionar e defender os intereses profesionais e empresariais do sector do deseño. Deste xeito, poder compartir intereses e obxectivos, problemas e posibles solucións; unir forzas na defensa destes intereses e obxectivos e, en definitiva, estar presente con voz e voto en todos os foros nos que se poidan tomar decisións que afecten á actividade e ao desenvolvemento empresarial do sector.

DAG. Asociación Galega de Deseño-b

DAG | Asociación Galega de Deseño

DAG é unha asociación sen ánimo de lucro fundada en 2006 que agrupa a deseñadoras e deseñadores gráficos e industriais de toda Galicia. Dende entón traballa na promoción do deseño en Galicia e na defensa dos intereses dos seus profesionais.

Entre os seus obxectivos están dar a coñecer aos deseñadores e implicalos no tecido empresarial do país, reivindicar o valor do deseño ante empresas e institucións públicas, e crear canles de comunicación entre profesionais, estudantes e escolas de deseño para favorecer o diálogo e a reflexión.

DICA. Asociación de Profesionales y empresas de Diseño de Canarias-b

di-Ca | Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias

di-Ca é unha organización sen ánimo de lucro que desenvolve as súas actividades dentro da comunidade autónoma canaria, con proxección nacional e internacional.

O seu principal obxectivo é converterse nun instrumento de referencia para a promoción, proxección e difusión do deseño; vinculando e representando ao maior número de profesionais.

Actúa como órgano de representación colectiva dos profesionais do deseño en Canarias, para defender intereses comúns, dignificar o comercio e facer comprender o papel do deseño como factor estratéxico na competitividade e a excelencia de empresas e institucións canarias.

DIEX. Asociación de diseñadores de Extremadura-b

DiEx | Asociación de Diseñadores de Extremadura

DiEx é unha asociación sen ánimo de lucro que representa aos distintos deseñadores e deseñadoras que forman parte dela ante empresas e institucións, sen distinción entre as distintas áreas do deseño ás que pertencen.

Os principais obxectivos da asociación son reunir, representar e promocionar a todas as persoas, empresas e institucións que teñen o deseño como principal vector da súa actividade, que formen futuros profesionais, que utilicen o deseño para aumentar a súa competitividade e, en definitiva, para todos aqueles e aquelas que consideran o exercicio do deseño como unha das principais vías de mellora social, cultural e económica da nosa sociedade.

DIMAD

DIMAD | Asociación de Diseñadores de Madrid

di_mad é unha organización sen ánimo de lucro que desenvolve as súas actividades dentro da Comunidade de Madrid, aínda que moitas delas teñen proxección internacional.

Trátase dunha asociación que concibe o deseño como unha realidade de encontro entre cultura e economía. Procura especialmente achegarse a estudantes e deseñadoras e deseñadores mozos, así como a outros profesionais ou persoas vinculadas ou interesadas no desenvolvemento e promoción da cultura do deseño: arquitectos, docentes, xornalistas, directores de arte, etc.

Dime. Diseño de la Meseta-b

DIME | Diseño de la Meseta

Nada en 2022, DIME representa a todos e cada un deses deseñadores e deseñadoras que forman parte dun espazo xeograficamente tan amplo como son Castela e León, de cidades e grandes vilas pero tamén de zonas rurais a piques de despoboar, de profesionais que desenvolven a súa actividade fóra pero que “son de la meseta” e espallan como sementes a forma de traballar que teñen nesas terras.

DIME nace para unir, para coser unha rede de estudios e profesionais arredor do deseño cunha perspectiva de futuro centrada no recoñecemento da nosa profesión, a posta en valor do deseño como elemento transformador do territorio, e a dinamización xunto coas administracións castelás e leonesas.

DIP. Asociación de Profesionaeles del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región-b

DIP | Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia

dip é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 2010 para a representación colectiva dos profesionais do deseño e da comunicación publicitaria na Rexión de Murcia, para defender os intereses comúns, dignificar o comercio e tender pontes entre empresarios, administracións públicas e profesionais.

Reivindica e difunde o protagonismo do deseño como actividade económica vinculada ao pensamento estratéxico e a unha nova cultura empresarial, a escala humana e ecoloxicamente comprometida.

DIS. Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria

DIS | Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria

DIS nace coa finalidade de representar os intereses deste colectivo, dar a coñecer a súa actividade, o deseño gráfico aplicado a empresas e institucións e, fundamentalmente, salvagardar e defender a dignidade profesional dos deseñadores gráficos.

Todo iso sen esquecer a súa vocación de servizo cara aos empresarios sorianos, orientándoos e asesorándoos na toma de decisións relacionadas coas súas comunicacións visuais, o seu logotipo, a súa imaxe corporativa… En definitiva, co deseño gráfico de cada empresa como imprescindible vehículo de comunicación.

EIDE. Euskal Deseinua

EIDE | Asociación del Diseño Vasco/Euskal Diseinuaren Elkartea

EIDE foi creada como asociación profesional sen ánimo de lucro en 1986 por un grupo heteroxéneo de profesionais do deseño e da arquitectura. Actualmente integra profesionais e empresas de deseño industrial/produto, gráfico/dixital, espazos, servizos... de Euskadi e Navarra.

LAEXPRIMIDORA. Associació Dissenyadors | Creatius de Castelló

La Exprimidora | Asociación de Diseñadores y Creativos de Castellón

La Exprimidora é unha plataforma de promoción e difusión do valor do deseño nos ámbitos social, cultural e empresarial da provincia de Castelló. A asociación está formada por profesionais de diferentes ámbitos vinculados ao deseño e á creatividade.

Dende a súa fundación en 2011, organiza o besign Fest –festival multidisciplinar de deseño de Castelló-, así como a Noite PechaKucha, actividades formativas, mesas redondas, etc.