#TESOURERÍA_READ

Sergio Sánchez

DI-CA | Asociación de Profesionais e Empresas de Deseño de Canarias

Vogalías READ:

Juana Valcárcel

DIP | Asociación de Profesionais do Deseño e da Comunicación Publicitaria da Rexión de Murcia

READ estivo presidida por:

Carlos San José

EIDE | 2010 - 2012

Gelo Álvarez

di_mad | 2013 - 2014

Juan Aguilar

AAD | 2015 - 2016

Vicente Gallega

ADCV | en 2017 e 2018

Teresa Jular

DIP | 2019 - 2020

Uqui Permui

DAG | en 2021 e 2022