Unir La Universidad en Internet

UNIR – La Universidad en Internet

UNIR é unha universidade oficial, 100% en liña, de titularidade e xestión privadas. A Universidad Internacional de La Rioja ofrece titulacións con plena validez e oficialidade en España e en todo o Espazo Europeo de Educación Superior.

Como parte do Grupo Proeduca, a UNIR ten presenza en España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Arxentina e Bolivia, aínda que o seu carácter virtual permite contar con estudantes en máis de 90 países.

València Capital Mundial do Deseño 2022

A cidade de Valencia é Capital Mundial do Deseño en 2022, tras a designación bianual realizada pola recoñecida institución World Design Organization. O seu proxecto pretende impulsar a actividade do deseño de forma transversal en toda a sociedade, converténdoa no principal axente de cambio social e de innovación urbana, xeradora de riqueza e promovendo un legado capaz de transcender e afianzarse como un valor clave do tecido social local e nacional. Unha oportunidade para atraer a mirada do mundo do deseño a España, destacando os seus profesionais, as súas empresas e as entidades que o contratan.