16 E 17 decembro

Foro READ

Precursor dos Encontros Nacionais de Deseño, senta as bases para o futuro de READ. Os seus obxectivos son contribuír a abordar os principais retos do sector: a difusión do deseño e o seu papel no progreso económico, social e cultural do país, así como a creación dunha marca nacional e internacional.

Enalces:

Ligazóns: https://www.designread.es/foro-read-bilbao-2011/
Fotografías LER Foro Bilbao 2011