Unir La Universidad en Internet

UNIR é unha universidade oficial, 100% en liña, de titularidade e xestión privadas. A Universidad Internacional de La Rioja ofrece titulacións con plena validez e oficialidade en España e en todo o Espazo Europeo de Educación Superior.

Como parte do Grupo Proeduca, a UNIR ten presenza en España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Arxentina e Bolivia, aínda que o seu carácter virtual permite contar con estudantes en máis de 90 países.