11 Oct | 2022

4 VAL

Una vegada rebuda la comunicació de la seua admissió, l’associació en qüestió nomenarà el seu representant en la Junta Directiva de READ. A més cada associació comptarà amb un delegat/per cada 50 persones associades (o fracció) en les assemblees.

11 Oct | 2022

3 EUS

Rebuda la documentació i examinada per la Junta Directiva de READ, si és correcta i està completa, aquest òrgan procedeix a l’adopció de l’acord d’admissió de la sol·licitud. Aquest acord és posteriorment ratificat per l’Assemblea General de READ.

11 Oct | 2022

2 EUS

Enviar a l’adreça de correu electrònic info@designread.es la següent documentació escanejada: Certificació. Adoptat assembleàriament l’acord de pertànyer a READ, el/la secretari/a de l’associació ha d’emetre una certificació amb el contingut d’aquest, és a dir, emet tant l’acord de sol·licitar la incorporació a READ com el nombre de delegats que tindrà i la designació de la […]

11 Oct | 2022

1 VAL

L’associació en qüestió ha d’adoptar un acord en la seua pròpia Assemblea General per a sol·licitar la seua incorporació a READ.