Serveis a les associacions membre

  • READ informa en primícia de les oportunitats que sorgeixen des de les institucions i empreses amb les quals manté convenis i relacions de cooperació.
  • Les associacions integrades tenen dret a utilitzar les plataformes de READ en Internet per a visibilitzar-se i difondre les seues activitats d'àmbit nacional.
  • READ facilita la recerca de recursos perquè els seus membres participen activament en els projectes i activitats que secunda, propícia i organitza.
  • READ distribueix els beneficis econòmics del finançament que porten aparellats els projectes que secunda, propícia i organitza.
  • READ posa a la disposició de les associacions membre tota la informació i els contactes que posseeix per a l'organització autònoma de jornades formatives, xarrades, exposicions, publicacions i altres tipus d'activitats en pro del disseny.

Representació i reivindicació del sector

  • L'existència de READ permet elaborar colaborativamente un discurs sobre el disseny i els dissenyadors espanyols molt ric, per ser multisectorial, descentralitzat i àmpliament consensuat. Som entorn de 1.000 dissenyadors els representats per les tretze associacions membre fins hui.
  • READ està decidida a fer sentir la veu dels seus associats i associades, tant a nivell nacional com europeu i internacional.

READ treballa difonent la importància d'unes bones pràctiques en les sol·licituds per encàrrec professional per a dissenyadors i les recomanacions realitzades per organismes internacionals com Icograda, Icograda, ICSID i IFI/IDA.

Cultura del disseny

  • READ secunda decididament les activitats formatives i d'investigació. Els socis i sòcies tenen en READ un lloc de trobada, una comunitat oberta i plural, amb creatius desitjosos de cooperar i evolucionar.
  • Una de les principals tasques de tots els socis i sòcies de READ en els seus territoris respectius consisteix a sensibilitzar a la societat sobre la importància del disseny i dels dissenyadors per a contribuir a resoldre els desafiaments de la nostra societat actual. READ recull aquesta intenció per a, en la mesura de les seues possibilitats, amplificar-la i fer-la arribar als àmbits de decisió.