#TRESORERIA_READ

Sergio Sánchez

DI-CA | Associació de Professionals i Empreses de Disseny de Canàries

Vocalies READ:

Juana Valcárcel

DIP | Associació de Professionals del Disseny i la Comunicació Publicitària de la Regió de Múrcia

Van presidir READ:

Carlos San José

EIDE | entre 2010 i 2012

Gelo Álvarez

di_mad | en 2013 i 2014

Juan Aguilar

AAD | en 2015 i 2016

Teresa Jular

DIP | en 2019 i 2020

Vicente Gallega

ADCV | en 2017 i 2018

Uqui Permui

DAG | en 2021 i 2022