PATRICIA ARGEREY

PATRICIA ARGEREY

Directora de Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia ● Conferenciante