• READ secunda decididament les activitats formatives i d’investigació. Els socis i sòcies tenen en READ un lloc de trobada, una comunitat oberta i plural, amb creatius desitjosos de cooperar i evolucionar.
  • Una de les principals tasques de tots els socis i sòcies de READ en els seus territoris respectius consisteix a sensibilitzar a la societat sobre la importància del disseny i dels dissenyadors per a contribuir a resoldre els desafiaments de la nostra societat actual. READ recull aquesta intenció per a, en la mesura de les seues possibilitats, amplificar-la i fer-la arribar als àmbits de decisió.