CGODDI

CGCODDI

El Consell General de Col·legis Oficials de Decoradors i Dissenyadors d'Interior és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, formada pels Col·legis Oficials Territorials de tot l'estat espanyol.

Són els seus fins coordinar als Col·legis Oficials pertanyents a les diferents Comunitats Autònomes, representar-los davant l'Administració de l'Estat i les Institucions Internacionals i fomentar que, a través del control normatiu i el visat dels projectes, es contribuïsca a la millora de la qualitat de vida dels usuaris dels serveis professionals.

packnet

PACKNET

La Plataforma Tecnològica Espanyola d'Envàs i Embalatge sorgeix amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada aglutinador dels interessos de la indústria de l'envàs i embalatge i amb una clara vocació d'impulsar i fomentar la col·laboració entre tots els agents implicats.

PACKNET aposta pel coneixement, la innovació i el desenvolupament tecnològic com a eines fonamentals per a aconseguir la competitivitat i l'excel·lència amb una projecció a llarg termini.

Ha sigut constituïda com un fòrum obert de treball multidisciplinari, liderat per les empreses i les respectives associacions empresarials del sector, comptant a més amb el suport de centres tecnològics, organismes d'investigació i universitats i oberta a totes les entitats i empreses amb interessos en l'àmbit de la cadena de valor de l'envàs i embalatge.

Unir

UNIR – La Universitat en Internet

UNIR és una universitat oficial, 100% en línia, de titularitat i gestió privada. La Universitat Internacional de La Rioja ofereix títols amb plena validesa i oficialitat a Espanya i en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Com a part del Grupo Proeduca, UNIR té presència a Espanya, Mèxic, Colòmbia, l'Equador, el Perú, l'Argentina i Bolívia, encara que el seu caràcter virtual li permet comptar amb alumnes en més de 90 països.

World.design.capital

València Capital Mundial del Disseny 2022

La ciutat de València és Capital Mundial del Disseny en 2022, després de la designació bianual duta a terme per la reconeguda institució World Design Organization. El seu projecte pretén promoure l'activitat del disseny de manera transversal a tota la societat, convertint-lo en agent principal de canvi social i innovació urbana, generant riquesa i promovent un llegat capaç de transcendir i assentar-se com un valor clau del teixit social local i nacional. Una oportunitat d'atraure les mirades del món del disseny a Espanya, posant en valor als seus professionals, a les seues empreses i les entitats que ho contracten. 

En el 2020 signem un conveni de col·laboració entre totes dues entitats que s'ha anat posant en marxa al llarg del 2022 amb la realització de diferents activitats conjuntes com la presentació del Codi deontològic (enllaç)