12 novembre

EIDE (Euskadi) assumeix la presidència de READ

La primera junta directiva està composta per Juan Aguilar (AAD), Ignacio Gómez-Trenor (ADCV), Javier Fernández (DIMAD), Juan Francisco Abad (DIP) i Carlos San José (EIDE), qui serà el primer president de READ, fins a 2012.

12 novembre

Naix READ

A Múrcia es constitueix l’organització formada per cinc associacions: AAD, ADCV, DIMAD, DIP i EIDE que elaboren l’acta fundacional i signen els estatuts.

Ref: https://www.designread.es/10-anyos-de-read/