packnet

La Plataforma Tecnològica Espanyola d’Envàs i Embalatge sorgeix amb l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada aglutinador dels interessos de la indústria de l’envàs i embalatge i amb una clara vocació d’impulsar i fomentar la col·laboració entre tots els agents implicats.

PACKNET aposta pel coneixement, la innovació i el desenvolupament tecnològic com a eines fonamentals per a aconseguir la competitivitat i l’excel·lència amb una projecció a llarg termini.

Ha sigut constituïda com un fòrum obert de treball multidisciplinari, liderat per les empreses i les respectives associacions empresarials del sector, comptant a més amb el suport de centres tecnològics, organismes d’investigació i universitats i oberta a totes les entitats i empreses amb interessos en l’àmbit de la cadena de valor de l’envàs i embalatge.