AGA. Asociación de diseñadores de asturias-b

AGA naix el 21 de maig de 1990, amb l’objectiu principal de difondre i sensibilitzar al conjunt de la societat (empreses, consumidors, àmbit educatiu, institucions, etc.) sobre la importància del nostre col·lectiu professional, almenys, tan necessari com qualsevol altra disciplina laboral.

Transmetre que el disseny gràfic no és una despesa supèrflua, és una inversió que facilita la comprensió, el coneixement i la divulgació de les coses, forma part del quotidià i de l’extraordinari. Poques professions tenen tanta presència en la vida diària com la nostra.