• A existencia de READ permite a elaboración colaborativa dun discurso moi rico sobre deseño e deseñadores españois, xa que é multisectorial, descentralizado e moi consensuado. Somos en torno a 1.000 deseñadoras e deseñadores representados polas trece asociacións membros ata a data.
  • READ está decidida a facer escoitar a voz dos seus membros, a nivel nacional, europeo e internacional.
  • READ traballa difundindo a importancia das boas prácticas nas solicitudes de comisións profesionais para deseñadores e deseñadoras e encargos realizados por organismos internacionais como Icograda, CIADI e IFI/IDA.