• READ apoia firmemente as actividades educativas e de investigación. Os membros atoparán en READ un lugar de encontro, unha comunidade aberta e plural, con creativos e creativas dispostos a cooperar e evolucionar.
  • Unha das principais tarefas de todos os socios e socias de READ nos seus respectivos territorios é concienciar á sociedade sobre a importancia do deseño e dos deseñadores para axudar a resolver os retos da nosa sociedade actual. READ recolle esa intención para, na medida das súas posibilidades, amplificala e facela chegar ás áreas de decisión.