A asociación en cuestión debe adoptar un acordo na súa propia Asemblea Xeral para solicitar a súa incorporación a READ.