Recibida a documentación e examinada pola Xunta Directiva de READ, se é correcta e está completa, este órgano procede á adopción do acordo de admisión da solicitude. Este acordo é ratificado posteriormente pola Asemblea Xeral de READ.