Unha vez recibida a comunicación da súa admisión, a asociación en cuestión designará o seu representante na Xunta Directiva de READ. Ademais, cada asociación terá un delegado/a por cada 50 persoas asociadas (ou fracción) nas asembleas.