12 novembro

EIDE (Euskadi) asume a presidencia de READ

A primeira xunta directiva está integrada por Juan Aguilar (AAD), Ignacio Gómez-Trenor (ADCV), Javier Fernández (DIMAD), Juan Francisco Abad (DIP) e Carlos San José (EIDE), que será o primeiro presidente de READ, ata 2012.

12 novembro

Nace READ

En Murcia constitúese a organización formada por cinco asociacións: AAD, ADCV, DIMAD, DIP e EIDE que elaboran a acta fundacional e asinan os estatutos.

Ref: https://www.designread.es/10-years-of-read/