Decembro

Co-deseño do logotipo de READ

Feito a catro mans por David Abajo (EIDE, País Vasco), Daniel Caballero (DIP, Murcia), David Pérez Medina (DIMAD, Madrid) e Fernando Sánchez (AAD, Andalucía), coa colaboración de Oyer Corazón como coordinador e relator, e a asistencia de Gelo Álvarez e Juan Francisco Abad.


Ref: https://www.designread.es/proyectos/logotipo-read-cocreado/