A cidade de Valencia é Capital Mundial do Deseño en 2022, tras a designación bianual realizada pola recoñecida institución World Design Organization. O seu proxecto pretende impulsar a actividade do deseño de forma transversal en toda a sociedade, converténdoa no principal axente de cambio social e de innovación urbana, xeradora de riqueza e promovendo un legado capaz de transcender e afianzarse como un valor clave do tecido social local e nacional. Unha oportunidade para atraer a mirada do mundo do deseño a España, destacando os seus profesionais, as súas empresas e as entidades que o contratan.