DIS. Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria

DIS nace coa finalidade de representar os intereses deste colectivo, dar a coñecer a súa actividade, o deseño gráfico aplicado a empresas e institucións e, fundamentalmente, salvagardar e defender a dignidade profesional dos deseñadores gráficos.

Todo iso sen esquecer a súa vocación de servizo cara aos empresarios sorianos, orientándoos e asesorándoos na toma de decisións relacionadas coas súas comunicacións visuais, o seu logotipo, a súa imaxe corporativa… En definitiva, co deseño gráfico de cada empresa como imprescindible vehículo de comunicación.