Dime. Diseño de la Meseta-b

Nada en 2022, DIME representa a todos e cada un deses deseñadores e deseñadoras que forman parte dun espazo xeograficamente tan amplo como son Castela e León, de cidades e grandes vilas pero tamén de zonas rurais a piques de despoboar, de profesionais que desenvolven a súa actividade fóra pero que “son de la meseta” e espallan como sementes a forma de traballar que teñen nesas terras.

DIME nace para unir, para coser unha rede de estudios e profesionais arredor do deseño cunha perspectiva de futuro centrada no recoñecemento da nosa profesión, a posta en valor do deseño como elemento transformador do territorio, e a dinamización xunto coas administracións castelás e leonesas.