DIEX. Asociación de diseñadores de Extremadura-b

DiEx é unha asociación sen ánimo de lucro que representa aos distintos deseñadores e deseñadoras que forman parte dela ante empresas e institucións, sen distinción entre as distintas áreas do deseño ás que pertencen.

Os principais obxectivos da asociación son reunir, representar e promocionar a todas as persoas, empresas e institucións que teñen o deseño como principal vector da súa actividade, que formen futuros profesionais, que utilicen o deseño para aumentar a súa competitividade e, en definitiva, para todos aqueles e aquelas que consideran o exercicio do deseño como unha das principais vías de mellora social, cultural e económica da nosa sociedade.