DAG. Asociación Galega de Deseño-b

DAG é unha asociación sen ánimo de lucro fundada en 2006 que agrupa a deseñadoras e deseñadores gráficos e industriais de toda Galicia. Dende entón traballa na promoción do deseño en Galicia e na defensa dos intereses dos seus profesionais.

Entre os seus obxectivos están dar a coñecer aos deseñadores e implicalos no tecido empresarial do país, reivindicar o valor do deseño ante empresas e institucións públicas, e crear canles de comunicación entre profesionais, estudantes e escolas de deseño para favorecer o diálogo e a reflexión.