Cuenca Diseño

Cuenca Diseño é o resultado da unión de propostas de todos os seus asociados e asociadas, que actualmente representan máis da metade dos deseñadores que desenvolven esta actividade en Cuenca. Créase coa finalidade de representar, xestionar e defender os intereses profesionais e empresariais do sector do deseño. Deste xeito, poder compartir intereses e obxectivos, problemas e posibles solucións; unir forzas na defensa destes intereses e obxectivos e, en definitiva, estar presente con voz e voto en todos os foros nos que se poidan tomar decisións que afecten á actividade e ao desenvolvemento empresarial do sector.