AGA. Asociación de diseñadores de asturias-b

AGA nace o 21 de maio de 1990, co obxectivo principal de difundir e sensibilizar ao conxunto da sociedade (empresas, consumidores, ámbito educativo, institucións, etc.) sobre a importancia do seu colectivo profesional, polo menos tan necesaria como calquera outra disciplina laboral.

Transmitir que o deseño gráfico non é un gasto superfluo, é un investimento que facilita a comprensión, o coñecemento e a difusión das cousas, forma parte do cotián e do extraordinario. Poucas profesións teñen tanta presenza na vida cotiá como a nosa.