CGODDI

CGCODDI

CGCODDI

O Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior é unha Corporación de Dereito Público con personalidade xurídica propia, formada polos Colexios Oficiais Territoriais de todo o Estado español.

Os seus fins son coordinar os Colexios Oficiais pertencentes ás distintas Comunidades Autónomas, representalos ante a Administración do Estado e Institucións Internacionais e promover que, mediante o control normativo e a aprobación de proxectos, contribúan a mellorar a calidade de vida dos usuarios de servizos profesionais.

packnet

PACKNET

PACKNET nace co obxectivo de converterse nun punto de encontro que aglutine os intereses da industria do envase e a embalaxe cunha clara vocación de promover e fomentar a colaboración entre todos os axentes implicados.

A Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje aposta polo coñecemento, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico como ferramentas fundamentais para acadar a competitividade e a excelencia cunha proxección a longo prazo.

Constituíuse como un foro aberto de traballo multidisciplinar, liderado polas empresas e as respectivas asociacións empresariais do sector, contando tamén co apoio de centros tecnolóxicos, organismos de investigación e universidades e aberto a todas as entidades e empresas con intereses na materia da cadea de valor do envase e a embalaxe.

Unir

UNIR – La Universidad en Internet

UNIR é unha universidade oficial, 100% en liña, de titularidade e xestión privadas. A Universidad Internacional de La Rioja ofrece titulacións con plena validez e oficialidade en España e en todo o Espazo Europeo de Educación Superior.

Como parte do Grupo Proeduca, a UNIR ten presenza en España, México, Colombia, Ecuador, Perú, Arxentina e Bolivia, aínda que o seu carácter virtual permite contar con estudantes en máis de 90 países.

World.design.capital

València Capital Mundial do Deseño 2022

A cidade de Valencia é Capital Mundial do Deseño en 2022, tras a designación bianual realizada pola recoñecida institución World Design Organization. O seu proxecto pretende impulsar a actividade do deseño de forma transversal en toda a sociedade, converténdoa no principal axente de cambio social e de innovación urbana, xeradora de riqueza e promovendo un legado capaz de transcender e afianzarse como un valor clave do tecido social local e nacional. Unha oportunidade para atraer a mirada do mundo do deseño a España, destacando os seus profesionais, as súas empresas e as entidades que o contratan.