• READek, , hitzarmenak eta lankidetza-harremanak dituen erakunde eta enpresetatik sortzen diren aukeren berri ematen du lehentasunez.
  • Kide diren elkarteek, READen plataformak Interneten erabiltzeko eskubidea dute, haien jarduera nazionalak ikusarazteko eta zabaltzeko.
  • READek baliabideen bilaketan laguntzen du, bere kideek era aktiboan parte  hartzeko bultzatzen eta antolatzen dituen proiektu eta jardueretan.
  • READek babesten, sustatzen eta antolatzen dituen proiektuek berekin dakartzaten finantzaketaren onura ekonomikoak banatzen ditu.
  • READek kide diren elkarteen eskura jartzen ditu prestakuntza-jardunaldiak, hitzaldiak, erakusketak, argitalpenak eta diseinuaren aldeko bestelako jarduerak autonomiaz antolatzeko dituen informazio eta kontaktu guztiak.