Dokumentazioa jaso eta READeko Zuzendaritza Batzordeak aztertu ondoren, zuzena eta osoa bada, organo horrek eskaera onartzeko erabakia hartuko du. Akordio hori READeko Batzar Nagusiak berretsiko du ondoren.