Dokumentazio hau info@designread.es helbide elektronikora bidali behar du eskaneatuta:

  • Ziurtagiria. READeko kide izateko erabakia batzarrean hartuta, elkarteko idazkariak horren edukia jasotzen duen ziurtagiria aurkeztu behar du, hau da, READeko kide izatea eskatzeko erabakia eta baita zenbat ordezkari izango dituen eta Zuzendaritza Batzordean elkartea ordezkatuko duen pertsonaren izendapena ere.
  • Elkarte eskatzailearen estatutuak.
  • Gutuna, data jarrita eta sinatuta, sartzeko eskatuz eta harremanetarako datuak emanez.