Elkarteak bere Batzar Nagusian READen sartzeko erabakia hartu behar du.