4 Oct | 2022

4 EUS

Onarpenari dagokion jakinarazpena jaso ondoren, elkarte horrek READeko Zuzendaritza Batzordean izango duen ordezkaria izendatuko du. Gainera, elkarte bakoitzak ordezkari bana izango du batzarretan elkartekide diren 50 lagun (edo frakzio) bakoitzeko.

3 Oct | 2022

3 EUS

Dokumentazioa jaso eta READeko Zuzendaritza Batzordeak aztertu ondoren, zuzena eta osoa bada, organo horrek eskaera onartzeko erabakia hartuko du. Akordio hori READeko Batzar Nagusiak berretsiko du ondoren.

2 Oct | 2022

2 EUS

Dokumentazio hau info@designread.es helbide elektronikora bidali behar du eskaneatuta: Ziurtagiria. READeko kide izateko erabakia batzarrean hartuta, elkarteko idazkariak horren edukia jasotzen duen ziurtagiria aurkeztu behar du, hau da, READeko kide izatea eskatzeko erabakia eta baita zenbat ordezkari izango dituen eta Zuzendaritza Batzordean elkartea ordezkatuko duen pertsonaren izendapena ere. Elkarte eskatzailearen estatutuak. Gutuna, data jarrita eta […]

1 Oct | 2022

1 EUS

Elkarteak bere Batzar Nagusian READen sartzeko erabakia hartu behar du.