• L’existència de READ permet elaborar colaborativamente un discurs sobre el disseny i els dissenyadors espanyols molt ric, per ser multisectorial, descentralitzat i àmpliament consensuat. Som entorn de 1.000 dissenyadors i dissenyadores els representats per les tretze associacions membre fins avui.
  • READ està decidida a fer sentir la veu dels seus associats i associades, tant a nivell nacional com europeu i internacional.
  • READ treballa difonent la importància d’unes bones pràctiques a les sol·licituds per encàrrec professional per a dissenyadors i les recomanacions realitzades per organismes internacionals com Icograda, ICSID i IFI/IDA