En aquest moment engloba doce associacions: AAD, Associació Andalusa de Dissenyadors; ADCV, Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana; AGA, Associació de Dissenyadors Gràfics d’Astúries; Cuenca Diseño; DAG, Asociación Galega de Deseñadores; di-Ca, Associació de Professionals i Empreses de Disseny de Canàries; DiEx, Associació de Dissenyadors d’Extremadura; DIMAD, Associació Dissenyadors de Madrid; DIME, Disseny de la Meseta; DIP, Associació de Professionals del Disseny i la Comunicació Publicitària de la Regió de Múrcia; EIDE, Associació del Disseny Basc/Euskal Diseinuaren Elkartea; i La Exprimidora, Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló.

Compartim els objectius de difondre la cultura del disseny, promoure i fer més visible l’activitat del sector, enfortir la posició dels professionals del disseny i contribuir a la transformació del teixit econòmic, establint relacions més competitives i eficients i fomentant situacions de trobada social.

Són valors consolidats de READ el gran nombre de dissenyadors i dissenyadores que aglutinen les associacions que la configuren i la seva àmplia distribució geogràfica, als quals se suma la seva aposta pel digital, la co-creació, l’activitat “glocal”, el compromís amb l’excel·lència professional i la perspectiva triple balanç (econòmica, social i ecològica).