1

L'associació en qüestió ha d'adoptar un acord en la seva pròpia Assemblea General per a sol·licitar la seva incorporació a READ. 

2

Enviar a l'adreça de correu electrònic info@designread.es la següent documentació escanejada:

  • Certificació. Adoptat assembleàriament l'acord de pertànyer a READ, el/la secretari/a de l'associació ha d'emetre una certificació amb el contingut d'aquest, és a dir, emet tant l'acord de sol·licitar la incorporació a READ com el nombre de delegats que tindrà i la designació de la persona que representarà a l'associació en la Junta Directiva.
  • Estatuts de l'associació sol·licitant.
  • Carta, datada i signada, sol·licitant la incorporació i aportant dades de contacte.

3

Rebuda la documentació i examinada per la Junta Directiva de READ, si és correcta i està completa, aquest òrgan procedeix a l'adopció de l'acord d'admissió de la sol·licitud. Aquest acord és posteriorment ratificat per l'Assemblea General de READ.

4

Una vegada rebuda la comunicació de la seva admissió, l'associació en qüestió nomenarà el seu representant en la Junta Directiva de READ. A més cada associació comptarà amb un delegat/per cada 50 persones associades (o fracció) a les assemblees.