Una vegada rebuda la comunicació de la seva admissió, l’associació en qüestió nomenarà el seu representant en la Junta Directiva de READ. A més cada associació comptarà amb un delegat/per cada 50 persones associades (o fracció) a les assemblees.