Rebuda la documentació i examinada per la Junta Directiva de READ, si és correcta i està completa, aquest òrgan procedeix a l’adopció de l’acord d’admissió de la sol·licitud. Aquest acord és posteriorment ratificat per l’Assemblea General de READ.