Enviar a l’adreça de correu electrònic info@designread.es la següent documentació escanejada:

  • Certificació. Adoptat assembleàriament l’acord de pertànyer a READ, el/la secretari/a de l’associació ha d’emetre una certificació amb el contingut d’aquest, és a dir, emet tant l’acord de sol·licitar la incorporació a READ com el nombre de delegats que tindrà i la designació de la persona que representarà a l’associació en la Junta Directiva.
  • Estatuts de l’associació sol·licitant.
  • Carta, datada i signada, sol·licitant la incorporació i aportant dades de contacte.