16 i 17 desembre

Fòrum READ

Antecessor de les Trobades Nacionals de Disseny, posa les bases del futur de READ. Té com a objectius contribuir a abordar els principals reptes del sector: la difusió del disseny i el seu paper en el progrés econòmic, social i cultural del país, així com la creació d’una marca nacional i internacional.

Links: https://www.designread.es/foro-read-bilbao-2011/
Fotografías Foro READ Bilbao 2011