Abril

Ens adherim a Packnet, la Plataforma Tecnològica Espanyola d’Envàs i Embalatge

Una associació sense ànim de lucre, a l’empara de l’Estratègia Nacional de Ciència i Tecnologia i del Pla Nacional de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Link: http://www.packnet.es/

21 març

DAG (Galícia), AGA (Astúries), DIEX (Extremadura) i Cuenca Disseny s’incorporen a READ i AAD (Andalusia) assumeix la presidència

Celebrada a Madrid, es realitza la rotació de càrrecs, passant el testimoni a Andalusia i assumint en càrrec de presidència Juan Aguilar. La xarxa s’enforteix de manera important en duplicar-se les associacions que conformen l’organització: ja som deu organitzacions!

Link notícia: https://www.designread.es/damos-la-bienvenida-a-aga-cuenca-diseno-dag-y-diex/

26 febrer

Jornada-taller “Disseny i R+D”

En col·laboració amb el CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i Surgenia (Centre Tecnològic Andalús de Disseny) i altres entitats. Una jornada l’objectiu de la qual és acostar el sector industrial i els i les professionals del disseny, fomentar una major col·laboració entre tots dos i les sinergies entre R+D i Disseny, per a desenvolupar productes, processos i serveis més innovadors, més pròxims a l’usuari final i al mercat i amb major impacte econòmic i social.

Ref: https://www.designread.es/el-26-de-febrero-en-madrid-jornada-diseno-e-id-del-cdti-y-surgenia/