Desembre

Es co-dissenya el logotip de READ

S’elabora a quatre mans per David Abajo (EIDE, País Basc), Daniel Caballero (DIP, Regió de Múrcia), David Pérez Medina (DIMAD, Madrid) i Fernando Sánchez (AAD, Andalusia), amb la col·laboració d’Oyer Corazón com a coordinador i relator, i l’assistència de Gelo Álvarez i Juan Francisco Abad.

Ref: https://www.designread.es/proyectos/logotipo-read-cocreado/