22 juliol

Ens incorporem a BEDA, som BEDA

per a aportar al disseny europeu des de la nostra xarxa, les associacions membre i els dissenyadors i dissenyadores associats.

Link notícia: https://www.designread.es/estamos-en-beda-somos-beda/

17 Abril

Presentem el ‘Decàleg Ètic per a la Pràctica del Disseny’

A través del GT Codi Deontològic, després de la seva anàlisi en Junta Directiva, ens dotem de fonaments ètics per a la pràctica del disseny, tenint en compte les recomanacions de Ico-D, ICSID i IFI.

Link notícia: https://www.designread.es/decalogo-etico-para-la-practica-del-diseno/

16 febrer

ADCV (València) assumeix la presidència de READ

Durant l’Assemblea General celebrada a Central de Disseny (Escorxador) i amb 36 delegats representants de les deu organitzacions membre, dels quals 22 van assistir presencialment. En aquesta assemblea es presenta el “Pla Estratègic 2017/18” per als dos pròxims anys. El nou mandat per a 2017 i 2018 li correspon a ADCV, representada per Vicente Gallega.

Link notícia: https://www.designread.es/la-adcv-asume-la-presidencia-de-read/