Cuenca Diseño-b

Cuenca Diseño és el resultat de la unió de propostes de tots els seus associats i associades, que en aquests moments representen més de la meitat dels dissenyadors que exerceixen aquesta activitat a Conca. 

Es crea amb el propòsit de representar, gestionar i defensar els interessos professionals i empresarials del sector del disseny. D’aquesta manera, aconseguir posar en comú interessos i objectius, problemes i possibles solucions; conjuminar esforços en la defensa d’aquests interessos i objectius i, en definitiva, ser presents amb veu i vot en tots els fòrums en què puguin prendre’s decisions que afectin l’activitat i al desenvolupament empresarial del sector.